مراکز فروش روغن کانولا

جولای 1, 2018
روغن کانولا

روغن کانولا

روغن کانولا با استفاده ازکمی حرارت و سپس شکستن دانه به دست می‌آید. اگرچه همهٔ درجه تجاری روغن کانولا هست و بعدتوسط هگزان آن را تصفیه می‌کنند. سرانجام روغن خام تصفیه وخالص می‌شودتوسط پاشش آب واسیدهای آلی و بانچینگ توسط خاک […]