مراحل کاشت برنج به زبان کودکان

آگوست 28, 2018
عملیات تهیه بذر برای کاشت در خزانه

عملیات تهیه نشا برنج در خزانه

در این مقاله در مورد عملیات تهیه نشا برنج در خزانه صحبت می کنیم. شالیکاران، بذری را که برای کاشت انتخاب می‌نمایند، عموماً از محصول سال قبل تهیه شده است. کشاورزان بعد از برداشت برنج و خشک کردن آن مقداری […]