مراحل پرورش صنعتی قرقاول

جولای 4, 2018
قرقاول

اصول پرورش و نگهداری قرقاول

مراحل پرورش صنعتی قرقاول الف – جوجه‌كشی  آغاز كار پرورش قرقاول با خرید حداقل سه‌هزار تخم نطفه‌دار شروع می‌شود. جوجه‌های حاصل بعد از شش ماه پرورش، به عنوان گله مادری نگهداری شده و تخم‌های استحصالی از آنها جوجه‌های گوشتی و همچنین گله‌های جایگزین […]