مراحل پرورش صنعتي

جولای 3, 2018
پزوزش صنعتی قرقاول

مراحل پرورش صنعتی قرقاول

پرورش اهداف زيادي از راه اندازي طرحهاي پرورش قرقاول دنبال مي شوند. عرضه مستقيم محصولات توليدي اين پرندگان از جمله اين اهداف است. امروزه با توجه به شناخت مضرات گوشت قرمز و گرایش به گوشت سفيد پرندگان و همچنین شكار […]