مراحل رشد یک دانه گندم

آگوست 28, 2018
گندم بهاره

گندم بهاره

گندم بهاره گندم بهاره ،در اوایل بهار کاشته می‌شود. پس از جوانه زدن، گیاه جوان در بهار و اوایل تابستان رشد نموده و محصول آن را تا اواخر تابستان برداشت می‌کنند. گندم  را معمولاً در نواحیی کشت می‌کنند که گندم […]
آگوست 28, 2018
شرایط مناسب برای رشد گندم

شرایط مناسب برای رشد گندم

شرایط مناسب برای رشد گندم شرایط مناسب برای رشد گندم ،خاک شنی و رسی عمیق با زهکشی خوب، برای رشد مناسب است. اصولا میزان عملکرد  در شرایط دیم (آبیاری با باران)، در خاکهای ریز بافت بیشتر است. چون این قبیل […]