مراحل رشد گیاه گندم

آگوست 28, 2018
گندم بهاره

گندم بهاره

گندم بهاره گندم بهاره ،در اوایل بهار کاشته می‌شود. پس از جوانه زدن، گیاه جوان در بهار و اوایل تابستان رشد نموده و محصول آن را تا اواخر تابستان برداشت می‌کنند. گندم  را معمولاً در نواحیی کشت می‌کنند که گندم […]
فوریه 15, 2019
مراحل رشد گیاه گندم

مراحل رشد گندم

مراحل رشد گندم شامل مراحل زیر است: جوانه زنی، پنجه زنی،  تشکیل روزت، ساقه رفتن، تشکیل گل و تشکیل میوه گیاه شناسی گندم : برای آشنایی با مراحل رشد گندم بهتر است ابتدا با گیاه شناسی گندم آشنا شویم. گندم […]