مراحل تشکیل کرم ابریشم به پروانه

جولای 14, 2018
داشت توتستان

داشت توتستان

درخت توت یك گیاه چند ساله می‌باشد كه در نوغانداری به منظور تولید برگ كشت می‌گردد. برای دستیابی به برداشت مناسب برگ و نهایتاً تولید بالای پیله ابریشم ایجاد شرایط مورد نیاز رشد بر اساس خصوصیات بیولوژیكی گیاه در زمان […]