مدیریت گله مولد کبک صنعتی

جولای 11, 2018
پرورش-کبک

پرورش صنعتی کبک

راههای آغاز به کار پرورش کبک و تفاوت های آنها به طور کلی از چهار طریق میتوان کار پرورش کبک را آغاز نمود : خرید تخم بارور ( نطفه دار ) ، خرید جوجه یکروزه ، خرید نیمچه ( از […]