مدیریت غاز ها در مزرعه

ژوئن 26, 2018
غاز در کشتزار

استفاده از غاز ها در کنترل علف های هرز

مدت زیادی است که از غازها برای چریدن علف های هرز در کشت برخی گیاهان استفاده می شود . اگرچه که در آسیا از این پرنده به مقدار زیاد استفاده می گردد اما از دهه 1950، در کشور آمریکا نیز […]