مدیریت صحیح در پرورش زنبور عسل

جولای 10, 2018
مدیریت صحیح در پرورش زنبور عسل

مدیریت صحیح در پرورش زنبور عسل

موفقیت در امر پرورش زنبور عسل بستگی به دانش و اطلاعات کافی در مورد سازمان کندو، رشد و رفتار زنبوران در رابطه با محیط دارد. محیط خارجی در فصول و ماه های سال در حال تغییر بوده و شهد و […]