محیط پرورش بوقلمون

ژوئن 23, 2018
مدیریت جایگاه و محیط پرورش بوقلمون

مدیریت جایگاه و محیط پرورش بوقلمون

    تدارک محیطی که از نظر میزان رشد ٬ یکنواختی و بازده لاشه به عملکرد مطلوب برسد هدف اصلی در این قسمت است .برای رسیدن به این هدف باید سالن ایزوله و دارای امکاناتی جهت تأمین دما و تهویه […]