محل کشت مارچوبه در ایران

جولای 22, 2018
مارچوبه

مارچوبه

خصوصیات گیاهشناسی: مارچوبه گیاهی از خانواده سوسنی ها (Liliaceae) است. اصل این گیاه را در اروپای شرقی و خاور نزدیک می دانند. مارچوبه گیاهی تک لپه و چندساله و دوپایه است که دارای ساقه های نرم که به طور معمول […]
سپتامبر 8, 2018
روش کشت مارچوبه

روش کشت مارچوبه

روش کشت مارچوبه روش کشت مارچوبه ،گیاه‌شناسی مارچوبه یک گیاه علفی تک‌ لپه، دوپایه و چند ساله می‌باشد. مارچوبه دارای دو نوع ساقه می‌باشد: اول ساقه هوائی که نازک و سبزرنگ که بعد از برداشت ساقه‌های جوان به‌وجود می‌آید. دوم […]