محل کشت دارچین در ایران

جولای 16, 2018
دارچین چینی

دارچین چینی

دارچین در زمره قدیمی ترین گیاهان دارویی و ادویه ای شناخته شده توسط بشر است. بعضی معتقدند از اوایل خلقت بشر دارچین، به عنوان ادویه شناخته شده و محترم بوده است. از این رو در کتاب تورات بارها از این […]