محل نگهداری گوسفندان در جدول

جولای 4, 2018
اهمیت شناخت اقلیم مناطق مختلف ایران در انتخاب محل مناسب پرورش گوسفند

اهمیت شناخت اقلیم مناطق مختلف ایران در انتخاب محل مناسب پرورش گوسفند

یکی از عوامل تاثیر گذار در انتخاب محل پرورش گوسفند و بز، شرایط آب و هوایی (نور، حرارت، باد، رطوبت و بارندگی) می باشد. برای دانستن ویژگی های آب و هوایی باید اقلیم یک منطقه را شناخت. اقلیم: به شرایط آب و […]