محل نگهداری اسب

ژوئن 26, 2018
طول عمر و مرحله‌های زندگی اسب

طول عمر و مرحله‌های زندگی اسب

طول عمر یک اسب اهلی امروزی به نژاد، روش نگهداری و شرایط محیطی بستگی دارد اما می‌توان امید داشت که یک اسب میان ۲۵ تا ۳۰ سال عمر کند. البته گونه‌های غیرمعمولی وجود دارد که تا ۴۰ سال و گاهی بیشتر […]