محل زندگی گوسفندان

جولای 4, 2018
چگونگی مدیریت تغذیه میش ها در طول دوره آبستنی و ابتدای دوره شیردهی

چگونگی مدیریت تغذیه میش ها در طول دوره آبستنی و ابتدای دوره شیردهی

تغذیه مناسب میش ها در شروع آبستنی: در دوره شروع آبستني تغذيه مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا موجب ماندگاري جنين شده و از سقط جنین جلوگیری میکند. تغذیه بره زایی و چندقلوزایی بسیار مهم است و در پرورش […]
جولای 2, 2018
پرورش گوسفند

پرورش گوسفند

در کتاب برهان قاطع و فرهنگ دهخدا گوسفند چنین معنی شده است : گو یعنی “دام” سپند یعنی “مقدس” ، دام مقدس در واقع از تمام بهره های این دام به هر نوعی استفاده می شود . (از روده ها […]