محل رویش شیرین بیان

جولای 20, 2018
شیرین بیان ایرانی

شیرین بیان ایرانی

“گلیسیریزا گلابرا” یک نام یونانی است و از دو واژه “گلیکیس” به معنی شیرین و “ریزا” به معنی ریشه مشتق شده است. “گلابرا” نیز به معنی صاف و بدون کرک است که اشاره به بدون کرک بودن میوه این گیاه […]