محل رویش سنبل الطیب در ایران

سپتامبر 1, 2018
کشت سنبل الطیب

روش کشت گیاه سنبل الطیب

روش کشت گیاه سنبل الطیب به دلیل اینکه گیاهی دارویی و بسیار پر مصرف است دارای اهمیت است. ریشه و ریزوم گیاه سنبل الطیب در تمام فارماکوپه های معتبر به عنوان یک گیاه دارویی معروفی شده است. ماد مؤثره آن […]