محصولات کشت دیم

آگوست 29, 2018
دیمکاری

دیمکاری

دیمکاری دیم کاری به معنی کشت بدون آبیاری است وبه زراعتی گفته میشود که با آب باران رشدونمو مینماید. اهمیت وضرورت دیم کاری: سطح زیرکشت دیم درایران بین ده تادوازده میلیون هکتار براورد شده که سالیانه ورودنصف آن کشت وبقیه […]
آگوست 29, 2018
زراعت دیم گندم

زراعت دیم گندم

زراعت دیم گندم زراعت دیم گندم ،گندم از اولین گیاهانی است که به وسیله انسان زراعت شده است و مهم ترین گیاه زراعتی بشمار می رود. زیرا زراعت آن در مناطق مختلف و شرایط آب و هوایی متفاوت صورت گرفته […]