محصولات دیم

آگوست 29, 2018
دیمکاری

دیمکاری

دیمکاری دیم کاری به معنی کشت بدون آبیاری است وبه زراعتی گفته میشود که با آب باران رشدونمو مینماید. اهمیت وضرورت دیم کاری: سطح زیرکشت دیم درایران بین ده تادوازده میلیون هکتار براورد شده که سالیانه ورودنصف آن کشت وبقیه […]