محاسن و معایب نژادهای مختلف گوسفند

جولای 3, 2018
محاسن و معایب نژادهای مختلف گوسفند

محاسن و معایب نژادهای مختلف گوسفند

در جهان پرورش نژادهای گوسفند متناسب با شرایط گوناگون محیطی هر منطقه صورت میگیرد. به طور کلی نژادهای گوسفند به چهار دسته تقسیم می شوند: پشم ظریف، پشم متوسط، پشم دراز و نژادهای گوشتی نژادهای پشم ظریف: مشهورترین نژادهای این […]