مجوز پرورش بلدرچین در خانه

ژوئن 23, 2018
نکات کاربردی در رابطه با پرورش بلدرچین گوشتی

نکات کاربردی در رابطه با پرورش بلدرچین گوشتی

    طی سالیان اخیر علاقه مندی زیادی به پرورش بلدرچین بین مردم ایران به وجود آمده است که به دلیل زیر است.   نیاز به سرمایه پایین بازدهی مناسب کار که در شرایط عادی سودی معادل ۱۰ درصد نصیب پرورش دهنده […]