ماکیان در صنعت کشاورزی و دامداری

ژوئن 30, 2018
ماکیان در صنعت کشاورزی و دامداری

ماکیان در صنعت کشاورزی و دامداری

در ایالات متحده تا سال ۱۹۶۰ مرغ عموماً در مزارع خانوادگی نگهداری می‌شد. در ابتدا هدف اولیه از پرورش مرغ، تخم مرغ بود و گوشت یک محصول ثانویه به‌شمار می‌رفت. عرضه از تقاضا کمتر بود و قیمت طیور بالا بود. در […]