ماکیان به عنوان جانور خانگی

ژوئن 30, 2018
ماکیان به عنوان جانور خانگی

ماکیان به عنوان جانور خانگی

مرغها جانوران کم خرجی هستند. اصلی‌ترین دغدغه در نگهداری مرغ، جای آن است. مرغها را می‌توان در قفس نگه داشت و در شبها نیز بر روی چوب خواب یا شاخه استراحت کنند و زیر پای آن‌ها نیز می‌توان کاه یا […]