ماکارونی با سویا در بارداری

آگوست 27, 2018
سویا و دیابت

سویا و دیابت

سویا و دیابت سویا و دیابت ،دیابت نوع II یا دیابت ملتیوس یک بیماری مزمن است که باعث مرگ ومیر فراوان می شود. شیوع دیابت از 285 میلیون نفر در سال 2010 به 439 میلیون در سال 2030 می رسد. […]