مانیکارا کائوکی

آگوست 20, 2018
مانیکارا کائوکی

مانیکارا کائوکی

خصوصیات گیاهشناسی “مانیکارا کائوکی” درختی همیشه سبز، در اندازه های متوسط، با تاجی تخم مرغی شکل است که می تواند حدود 25 تا 30 متر نیز ارتفاع داشته باشد اگرچه اغلب آنها حدود 15 متر ارتفاع دارند. برگها برگ ها […]