مانگابا

آگوست 20, 2018
مانگابا

مانگابا

مانگابا مانگابا ،جنس Hancornia یکی از جنس های خانواده ی خرزهره (Apocynaceae) می باشد که اولین بار در سال 1812 مورد شناسایی قرار گرفته است.گیاهان این جنس بومی آمریکای جنوبی (برزیل، پرو، بولیوی، پاراگوئه) می باشند. در این جنس، تنها […]