مامیران+pdf

جولای 22, 2018
مامیران کبیر

مامیران کبیر

خصوصیات گیاهشناسی: “مامیران کبیر” گياهی علفی، چندساله با شيره نارنجی رنگ، منشعب به رنگ سبز تيره، واجد كرك های پراكنده و دارای بن ساقه ای پوشيده از قاعده های پايای برگ ها و ساقه ای منشعب به ارتفاع 90- 30 […]