ماشین های کشاورزی+مقاله

آگوست 25, 2018
تقسیم بندی ادوات کشاورزی

تقسیم بندی ادوات کشاورزی

تقسیم بندی ادوات کشاورزی تقسیم بندی ادوات کشاورزی ،ادوات کشاورزی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند : 1) ماشینهای کاشت 2) ماشینهای داشت 3) ماشینهای برداشت 1- ماشینهای کاشت شامل : تراکتورها ی باغبانی وزراعی ,کلوخ شکن ,بذر پاش […]