ماشینهای جوجه کشی

جولای 4, 2018
زمان جفت گیری قرقاول

سن مناسب برای جفتگیری قرقاول

سن مناسب برای جفتگیری جوجه قرقاول نر و جوجه قرقاول های ماده ، 8 ماهگی است جوجه قرقاولهای نر در اوایل 6 یا 8ماهگی از نظرجنسی فعال هستند ، اما برای باروری بیشتر و موثرتر جفتگیری را تا 8 ماهگی باید به تاخیر انداخت.نیمچه ها ی ماده در حدود 8یا 10 ماهگی تخمگذاری را […]