ماساراندوبا

آگوست 19, 2018
ماساراندوبا

ماساراندوبا

خصوصیات گیاهشناسی گیاه “ماساراندوبا” با نام علمی Manikara huberi گیاهی از خانواده ساپوتاسه (Sapotaceae) و بومی بخش وسیعی از آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و آنتیلز در ارتفاعات بیش از 800 متر بالاتر از سطح دریا می باشد. این گیاه به […]