مارولا در ایران

آگوست 19, 2018
مارولا

مارولا

خصوصیات گیاهشناسی مارولا درختی خزاندار، در اندازه های متوسط و بومی جنوب آفریقا، غرب آفریقا و ماداگاسکار است. این درخت دارای یک تنه ی اصلی و انشعابات و شاخه های فراوان می باشد. پوست تنه به رنگ خاکستری و خالدار […]