ماتریکاریا اورآ

جولای 22, 2018
ماتریکاریا اورآ

ماتریکاریا اورآ

خصوصیات گیاهشناسی: “ماتریکاریا اورآ” گونه ای از جنس ماتریکاریا یا بابونه و گیاهی یکساله است که ساقه هایی به صورت راست، دارای انشعاب، به ارتفاع 20 سانتیمتر، بدون کرک و یا دارای تعداد کمی کرک های سفید و کوتاه دارد. […]