لیچی

آگوست 19, 2018
لیچی

خصوصیات میوه لیچی

میوه لیچی بومی جنوب چین بوده و در اواخر قرن هفدهم به هند وارد شده. چین و هند رتبه های اول و دوم تولید لیچی را داشته و تایوان و آمریکا در رتبه بعدی قرار دارند. لیچی در ابتدا یک […]