لند لولر زمین صاف کن

آگوست 25, 2018
لند لولر

لند لولر

لند لولر لند لولر ،موارد کاربرد:  تسطیح اراضی و آماده نمودن زمین برای عملیات کاشت و آبیاری  ترمیم ناهمواریهای ناشی از وجود جوی و پشته در زمینهای آبی مشخصات ویژه:  تغییر زاویه تیغه در دو جهت عمودی و افقی به […]