لقاح گاو

جولای 2, 2018

اطلاعات کامل درباره پرورش گاو شیری

تلقیح گاو: تلقیح مصنوعی ارزشمندترین ابزار مدیریتی برای گاودارهاست . تلقیح مصنوعی فرایندی است که طی آن اسپرم به طور مصنوعی وارد دستگاه تناسلی گاو ماده می شود . خدمت اصلی تلقیح مصنوعی به صنعت گاوداری ، استفاده وسیع از […]