لزوم حصارکشی برای گوسفندان

جولای 3, 2018
لزوم حصارکشی برای گوسفندان

لزوم حصارکشی برای گوسفندان

حصارکشی و حفاظت گوسفندان یکی از ملزومات تولید و پرورش دام می باشد. حصار کشی با هدف محصور کردن گوسفندان در محل پروش و پیشگیری از ورود حیوانات شکارچی و سگ های اطراف صورت می گیرد. مزایای حصارکشی برای گوسفندان: نیاز کمتر […]