لایپوت

آگوست 18, 2018
لایپوت

لایپوت

جنس گیاهی Syzygium یکی از جنس های گیاهان گلدار و از خانواده مورد یا Myrtaceae است که لایپوت یکی از آنهاست. این جنس حدود 1200 تا 1800 گونه دارد. لایپوت بومی نواحی گسترده ای از آفریقا، ماداگاسکار، جنوب آسیا و […]