روش پوشاندن کندو در زمستان

جولای 10, 2018
زنبورپاکتی package bees

زنبورپاکتی package bees

موارد استفاده از زنبور پاکتی : 1.تشکیل کلنی های جدید 2.جایگزین کلنی های مرده 3.گرده افشانی باغات 4.تقویت کلنی های ضعیف 5.بیشترین مورد استفاده در مناطقی است که دارای زمستانهای سرد و طولانی بوده و امکان نگهداری کلنی های زنبور […]
جولای 10, 2018
کار های زنبور داری در ماه آذر

کار های زنبور داری در ماه آذر

نوع دوم حركت زنبورها برای دسترسی داشتن به عسل است كه دسته جمعی و بدین طریق انجام می گیرد. پس از تمام شدن همه عسل در منطقه ای از شان كه خوشه زمستانی آنجا قرار گرفته است همه زنبورهای خوشه […]
جولای 10, 2018
کارهای زنبورداری در ماه مهر

کارهای زنبورداری در ماه مهر

۱ . در این ماه در طبیعت از شهد خبری نیست. ۲ . از گیاهان علوفه ای مانند اسپرس, شبدر برسیم و پنبه و یا دانه های روغنی مانند آفتابگردان می توان به برداشت یک محصول عسل کوچک در این […]
جولای 10, 2018
فعالیت های زنبور عسل در زمستان

فعالیت های زنبور عسل در زمستان

همان طور که قبلاً اشاره شد فعالیت های زنبور عسل در دمای معینی امکان پذیر است (بین 10 تا 38 درجه سانتی گراد). و در دمای بالاتر کم کم فعالیت های طبیعی آن متوقف می گردد مگر ندرتاً برای انجام […]