روش پوساندن کود دامی

آگوست 26, 2018
مضرات و معایب استفاده از کودهای حیوانی

معایب استفاده از کودهای حیوانی

در این مقاله به معایب استفاده از کودهای حیوانی که امروزه بستر خاک های بسیاری را در مزارع، باغ ها و باغچه ها در بر گرفته اند، که به آنها اشاره خواهیم کرد. کودهای دامی با تاریخچه ای بسیار کهن […]