روش پرورش زنبور عسل و ساخت کندو

جولای 9, 2018
روش پرورش زنبور عسل و ساخت کندو

روش پرورش زنبور عسل و ساخت کندو

روش ساخت کندوی عسل و پرورش زنبور عسل انواع کندوهای چوبی موردی که در مورد همه کندو ها رعایت می شود در نظر گرفتن فضای زنبور یا فاصله استاندارد بین قاب هاست . طول ، عرض و ارتفاع قابها ، […]