روش تکثیر پیچ تلگرافی

سپتامبر 4, 2018
روش کشت پروانش صغیر (پیچ تلگرافی)

روش کشت پروانش صغیر (پیچ تلگرافی)

قبل از پرداختن به مبحث کشت پروانش صغیر بهتر است با ویژگی ها و پیشینه این گیاه آشنا شویم. پروانش صغیر گیاهی است سایه پسند که در کنار سایر گیاهان علفی در باغ ها و خرابه ها می روید. این […]