روش تکثیر درخت شاه توت

آگوست 14, 2018
شاه توت هندی

شاه توت هندی

شاه توت هندی متعلق به جنوب آسیا و استرالیا می باشد. امروزه در سراسر مناطق استوایی رشد می کند. با وجود بوی تند و طعم تلخی که دارد، در هنگام قحطی مواد غذایی و در برخی از جزایر اقیانوس آرام […]