روش تکثیر انجیر معابد

آگوست 15, 2018
کاکتوس انجیری انجیر هندی

کاکتوس انجیری

خصوصیات گیاهشناسی: جنس اپونتیا بیش از ۴۰۰ گونه با واریته های مختلف دارند. از گونه های معروف که در طبیعت یافت می شوند عبارتند از: O.aciculata, O,armata, O.azurea, O.compressa, O.ficusindica, O.fragilis, O.galapageia, O.grandiflora, O.hystricina, O.longispina, O.macrocentra, O.microdasys, O.objecta, O.occidentalis, O.pencilligera, […]