روش استفاده از برگ سنا

جولای 18, 2018
سنای اسکندریه

سنای اسکندریه

خصوصیات گیاهشناسی: سنای اسکندریه، گیاهی بوته ای است به بلندی 0/5 تا 1 متر و به ندرت 2 متر با ساقه سبز مایل به سفید قائم و پرشاخه و دارای شاخه های فراوان که 4 یا 5 جفت برگ دارند. […]