روستای حیدرآباد

ژوئن 26, 2018
موفقیت جوان قمی در پرورش غاز

موفقیت جوان قمی در پرورش غاز

موفقیت جوان قمی در پرورش غاز موفقیت جوان قمی در پرورش غاز یکی از اهالی روستای حیدرآباد قم که با کمک جهاد سازندگی توانسته به سود مناسبی از راه پرورش غاز دست یابد، جوانان روستا را به فعالیت در بخش تولید […]