رندیا فورموسا

آگوست 13, 2018
رندیا فورموسا

رندیا فورموسا

گیاه رندیا فورموسا، گیاهی است از خانواده  Rubiaceae ( روبیاسه) که بومی مرکز و جنوب آمریکا میباشد . این درخت از جنس Randia (رندیا ) است ، این جنس شامل چندین گونه متفاوت میباشد که اکثر آنها در برزیل  میرویند. […]