رمز موفقیت در پرورش جوجه بوقلمون

ژوئن 25, 2018
نکات مهم در پرورش بوقلمون

روش کار جوجه ریزی بوقلمون در حلقه پرورش

      رمز موفقیت در پرورش جوجه ها در نحوه آماده سازی سالن است.   پیش از جوجه ریزی از کارکرد صحیح تمام هیترها و سیستم های حرارتی اطمینان حاصل شود.     همچنین آبخوریها از آب تمیز (تا […]