رفتار کبک

جولای 11, 2018
مشخصات کبک

همه چیز در ارتباط با کبک

رفتار کبک ها در هنگام صبح و بعد از ظهر در روی زمین به چرا مشغولند. آنها مهاجرت نمی کنند و جابجایی های فصلی آنها فقط در ارتفاع است. پرواز کبک معمولا در هنگام احساس خطر انجام می شود و […]