رفتار شناسی گاو

جولای 2, 2018

ویژگی های رفتاری گاو ها

یک گاو در حالی که با خشنودی علف می‌جود، ممکن است بی‌غم و دردترین موجود روی زمین به نظر برسد ولی پشت آن چشم‌های بزرگ افکار، نگرانی‌ها، تمایلات و غم‌های زیادی موج می‌زنند. گاوها هم مانند ما شخصیت‌های متفاوت و […]